Najvažnija proizvodnja u jednom društvu je proizvodnja ideja i bogatstvo jedne nacije ili jedne zemlje je u glavama ljudi, a za razvoj jedne lokalne zajednice najvažnije je mapirati prednosti, rekao je u Prijedoru Vjekoslav Domljan, ekonomista i redovni profesor univerziteta u Sarajevu i Mostaru.

“BiH ima 0,20 odsto BDP-a ulaganja u istraživanja i razvoj. Evropska norma je tri odsto, a oni je zadovoljavaju s dva odsto. Norma u Afričkoj uniji je jedan odsto i oni je zadovoljavaju s 0,4 odsto što znači da mi gubimo korak u odnosu i na Afričku uniju, a ne samo da ne hvatamo korak sa Evropskom unijom”, rekao je Domljan na zatvaranju investicione konferencije “Prijedor Invest 2019: Transformacija”.

On je naveo da i za najnerazvijenije zemlje ima mjesta u međunarodnoj trgovini gdje zemlje različitog nivoa razvijenosti trguju na bazi komparativne prednosti, a istog na bazi ekonomije obima.

“Zemlje istočnoevropskog bloka bile su ispod bivše Jugoslavije poslije pada berlinskog zida. S niske startne osnove uspjele su završiti tranziciju za jednu generaciju i postati članice EU i OECD-a, kluba bogatih zemalja”, istakao je Domljan.

Prema njegovim riječima, neophodno je regionalno sarađivati, ali to neki koji ne znaju mnogo o ekonomiji ovdje odmah proglase novom Jugoslavijom.

“Dvije identične zemlje sarađuju za 42 do 180 odsto više ako imaju zajedničku prošlost ili sličan jezik ili geografsku blizinu ili istu novčanu jedinicu. Stoga je potrebno praviti regionalne lance vrijednosti”, poručio je Domljan.

Resursi gdje BiH može udvosturčiti stopu rasta sa sadašnjih tri odsto na šest odsto koliko je imala od 2004. do 2007. godine su digitalizacija, dijaspora i reforma finansijskog sistema.

“Svjetska trgovinska organizacija ima profile zemalja sa stanovišta uključenosti u globalne lance vrijednosti, a zajedno sa OECD je udružila snage da mapira izvoz sa stanovišta dodane vrijednosti. Najnoviji izvještaj Svjetske banke za 2020. u kompletnosti je posvećen globalnim lancima vrijednosti i mi se u to moramo uključiti i penjati se uz taj lanac”, naglasio je Domljan.

On je ocijenio da je plata u BiH tri puta manja u odnosu na troškove života, ali je velika u odnosu na produktivnost.

“Nismo dovoljno produktivni. Ne možemo rezati balvane i imati visoku platu. Ko hoće dobru platu, mora praviti proizvode visokog tehnloškog sadržaja. Potrebno nam je preći sa materijalnog na nematerijalno, potrebno nam je što više digitalnog”, dodoa je Domljan.

On je sugerisao da lokalne zajednice poput Prijedora treba da rade na stvaranju poslovne zone koja će se sastojati iz jedinice za informaciono-komunikacione tehnologije, trening centra i centra za transfer tehnologija i inovacija, a da resursi za to budu ili javno-privatno partnerstvo ili podjednaka ulaganja stranog i domaćeg faktora.

Bojan Jojić iz Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” rekao je da je u okviru ove konferencije po prvi put uređen i izložbeni prostor kako bi se omogućila neposredna komunikacija između poslodavaca i učenika koji koji rade veoma inovativne i interesantne stvari.

“Odgovornost svih nas zajedno je da kreiramo uslove i ambijent koji će toj djeci dati perspektivu u budućnosti”, naveo je Jojić.

Prema njegovim riječima, Agencija “PREDA-PD” u kreiranju investicione ponude odavno je prešla prag onog osnovnog što se u tom poslu očekuje i podrazumijeva i došla do nadgradnje u kojoj se opredijelila da ta ponuda mora da ima karakter, da ima nešto više od drugih.

“Naš pristup je bio da odemo korak dalje, da napravimo konekciju s investitorima koja će biti na partnerskoj osnovi. To je jedan pošten odnos gdje se suočavamo zajednički sa situacijama i zajednički ih rješavamo da dođemo do krajnjeg cilja i rezultata gdje svi vide svoj interes”, pojasnio je Jojić.

On je dodao da treba još vremena da se dođe na jedan nivo da se svi elementi uvežu da bi ponuda Prijedora bila vidljiva u cijeloj masi ponuda, a ne da su tu samo zemljište, radna snaga, poreska i politika doprinosa.

Dvodnevnu investicionu konferenciju u Prijedoru organizovali su Grad, ovdašnja kancelarija Područne privredne komore Banjaluka i Agencija “PREDA-PD” uz podršku MEG projekta UNDP-a i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju /SDC/, a okupila je više od 200 učesnika iz šest zemalja.

www.prijedorgrad.org