Prijedorski Centar za socijali rad lani je izuzeo dvoje maloljetne djece iz porodica zbog dugotrajnog zanemarivanja, navodi se u izvještaju o radu ove ustanove za 2018. godinu.

Jedno dijete smješteno je u Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević” Banjaluka, a jedno u Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Federaciji BiH u saradnji sa Centrom za socijalni rad Sanski Most.

Broj novoevidentiranih porodica u riziku u 2018. godini je 30 sa ukupno 75 djece kod kojih su prepoznati elementi zanemarivanja, kako ozbiljniji tako i oni u manjem obimu.

Sa slučajvima iz prethodnih godina ukupno 78 porodica u riziku sa 206 djece kojima je potrebna zaštita od zanemarivanja pod tretmanom su Centra za socijalni rad Prijedor.

“Prema 19 roditelja je izrečena mjera pojačanog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava i dužnosti. Tri nove mjere nadzora izrečene su za petoro roditelja, a ukupan broj djece u tim porodicama ja 11”, navodi se u izvještaju.

Što se tiče strukture porodica u riziku, većim dijelom je riječ o “porodicama sa većim brojem djece, oslabljenih roditeljskih kapaciteta, ali često i slabijeg materijalnog statusa”.

“Redovna je saradnja sa školama koje dostavljaju pisani izvještaj o ponašanju djece, dolascima u školu, školskom uspjehu i saradnji roditelja sa školom. Ovo se odnosi posebno na djecu čijim roditeljima je izrečen nadzor nad vršenjem roditeljskog prava i dužnosti”, dodaje se u izvještaju.

Značaj referata za zaštitu od zanemarivanja, pored toga što ima savjetodavno djelovanje, jeste upravo i preventivno djelovanje u smislu sprečavanja izuzimanja djece iz primarne porodice i podrška kvalitetnijem životu djece u porodici.

Nezavisne novine
Foto – ilustracija