Kompanija „Arcelor Mittal“ saopštila je danas da je Investiciono razvojna banka (IRB) Republike Srpske bez obrazloženja odlučila da ne prihvati ArcelorMittal Holdings iz Švajcarske kao kvalifikovanog kupca državnog kapitala u Rudniku željezne rude „Ljubija“ te da će ta odluka ugroziti dugoročnu budućnost rudarstva u Prijedoru.

Nakon što je propala aukcija za prodaju 65 odsto akcija RS u RŽR „Ljubija“ jer se niko nije prijavio, „Arcelor Mittal“ je saopštio da je veoma razočaran odlukom IRB-a.

Iz ove kompanije tvrde da je njihova grupacija iskazala interesovanje za kupovinu akcija rudnika, te da je kao kupca nominovala ArcelorMittal Holdings AG, Zug, Švajcarska, koji čini jedan dio Grupacije ArcelorMittal.

Naveli su da je ArcelorMittal Holdings iz Švajcarske u predviđenom roku prijavio i dostavio potrebnu dokumentaciju, a da su kao dokaz i podršku ispunjavanja kvalifikacionih kriterijuma, dostavljeni podaci vezani za Grupaciju ArcelorMittal, kojim se potvrđuje ispunjenost postavljenih kriterijuma.

„Kao vodeći proizvođač čelika među najvećim proizvođačima na svijetu, i sa istorijom poslovanja na teritoriji RS i BIH od 15 godina – smatrali smo da smo u potpunosti kvalifikovani i da ispunjavamo sve kriterijume navedene u odluci IRB. Znamo i da smo jedina kompanija koja je dostavila dokumentaciju u navedenom roku“, navode iz ove kompanije.

Međutim, IRB nije prihvatila ArcelorMittal Holdings Švajcarska kao kvalifikovanog kupca i nije mu izdala potvrdu, čime je onemogućeno učestvovanje ove kompanije na aukciji.

„IRB nije dala nikakvo obrazloženje niti razloge za neprihvatanje te kompanije kao kupca. U isto vrijeme, IRB RS je izdao potvrdu o ispunjenosti uslova Grupaciji ArcelorMittal, što je u suprotnosti sa zahtjevom i namjerom Grupacije za kupovinu od strane nominovane kompanije“, naveli su iz „Mitalla“.

U IRB su danas za CAPITAL rekli da je aukcija bila neuspješna jer kompanija kojoj je izdata potvrda za učešće na aukciji nije unijela kupovni nalog za paket akcija RŽR Ljubija.

„IRB je, u ostavljenom roku zaprimila dokumentaciju za dokazivanje ispunjenosti kvalifikacionih kriterijuma od dva pravna lica iz ArcelorMittal grupe. Nakon analize i provedenog postupka izdata je potvrda za učešće na aukciji pravnom licu ArcelorMittal SA Luxemburg, koje je jedino zadovoljilo kfalifikacione kriterijume za učešće na aukciji“, kazali su u IRB.

IRB je danas ponudila na prodaju 65 odsto državnog kapitala u RŽR „Ljubija“ po početnoj cijeni od 69 miliona KM, ali je prodaja propala jer se firma koja je imala odobrenje pojavila na aukciji u berzanskom sistemu.

Capital.ba