“Javor” d.o.o. Prijedor prima u radni odnos:

-Tri (3) radnika za rad u prodaji namještaja, prednost imaju lica sa završenom tehničkom školom ili sa iskustvom
-Dva (2) radnika za rad u prodaji građevinskog materijala, prednost imaju lica sa iskustvom.

Zainteresovani se mogu javiti na telefon: 052/238-081 ili komercijala@javor-prijedor.com

Foto – ilustracija