Dana 30.10.2018. godine počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa.

Vakcinacija se izvodi u Higijensko-epidemiološkoj službi – Ambulanta broj 40/II sprat, centralna zgrada Doma zdravlja Prijedor od 7:30 do 14:00 časova.

Informacija o vakcinaciji protiv gripa za sezonu 2018/2019

Za kategorije stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinu, a koje je obezbjedio Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i to:
1.Pacijenti na hemodijalizi,
2.Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti – insulin ovisni,
3.Pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama;
-pacijenti sa ugrađenim stentom,
-pacijenti kojima je rađena balon dilatacija,
-pacijenti kod kojih je rađen baypas,
-pacijenti sa ugrađenom vještačkom valvulom,
-pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom.
4.HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDSA-a,
5.Djeca liječena od reuma groznice sa promjenama na srcu,
6.Djeca liječena od cistične fibroze pluća,
7.Svi zaposleni na infektivnim klinikama, odjeljenjima i jedinicana intenzivne medicine
8.Osobe koje boluju od mišićme distrofije i multiple skleroze,
9.Osobe koje su završile sa prijemom hemoterapaije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti,
10.Domovi za lica sa posebnim potrebama.

Dom zdravlja Prijedor
Higijensko-epidemiološka služba

Foto – ilustracija