Prijedorčanka AD Prijedor
Brezičani bb

KONKURS
za prijem pripravnika sa Visokom stručnom spremom ili visokim stručnim obrazovanjem – ekonomski smjer

“Prijedorčanka” a.d. Prrjedor raspisuje konkurs za prijem pripravnika u radni odnos radi sticanja radnog iskustva.

Osposobljavanje jednog pripravnika za poslove marketinga, u Službi za marketing i prodaju

Uslovi:
-Visoka stručna sprema ili visoko stručno obrazovanje – ekonomski smjer
-Dobro poznavanje engleskog jezika
-Poznavanje rada na računar
-Vozačka dozvola B kategorije

Kandidati dostavljaju CV, kopiju diplome o stručnoj spremi i potvrdu da su na evidenciji nezaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje Prijedor.

Komisija za prijem izvršiće testiranje i obaviti intervju sa kandidatima.

Prijave se mogu dostavljati lično na protokol Društva, putem pošte na adresu: “Prijedorčanka” a.d. Prijedor, Brezičani bb 79101 Prijedor ili na e-mail inf@prijedorcanka.com

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje Prijedor.

Kontakt telefon:052/339-959