ArcelorMittal Prijedor, d.o.o. Prijedor

Na osnovu ukazane potrebe Proizvodno-tehničkog sektora, ArcelorMittal Prijedor, d.o.o. Prijedor, raspisuje:

OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme

-diplomirani inženjer mašinstva (proizvodni, energetski ili smjer motori i motorna vozila) …. 1 izvršilac
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
-završena škola: mašinski fakultet ,VII stepen
-sa ili bez radnog iskustva

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: ArcelorMittal Prijedor d.o.o. Prijedor, A. J. Raškovića br. 1 Prijedor ili donijeti lično u zgradu Direkcija Rudnika radnim danom od 12 do 14.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izbor kandidata će se izvršiti na osnovu testiranja (provjere znanja) u skladu sa procedurama ArcelorMittal Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Oglas se ne vraćaju.

Prijedor, 04.05.2018. godine