m4JAVNI POZIV
OBAVJEŠTAVA SE JAVNOST DA JE SKUPŠTINA GRADA PRIJEDORA NA SVOJOJ SJEDNICI OD 29.10.2014.GODINE DONIJELA:

1. ODLUKU O IZRADI REGULACIONOG PLANA ZONE UZ MAGISTRALNI PUT M-15 PRIJEDOR – KOZ.DUBICA I DIJELA NASELJA URIJE
2. ODLUKU O IZRADI REGULACIONOG PLANA ZONE UZ MAGISTRALNI PUT M-4 PRIJEDOR – BANJALUKA I DIJELA NASELJA ORLOVAČA.

U TOKU SU PRIPREMNE AKTIVNOSTI NA IZRADI NAVEDENIH PLANOVA KOJE UKLJUČUJU I PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I SUGESTIJA ZA POJEDINAČNA PLANSKA RJEŠENJA U SKLOPU OBUHVATA PLANA A U SKLADU SA ČL. 42 STAV(2) ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU („SL. GLASNIK RS“ br. 40/13).

PROSTOR OBUHVAĆEN IZRADOM NAVEDENIH PLANOVA PRIKAZAN JE NA GRAFIČKOM PRIKAZU KOJI ĆE BITI IZLOŽENNA UVID U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE, ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE (Oglasna tabla u holu na II spratu zgrade Gradske uprave) I NA INTERNET STRANICI GRADA PRIJEDORAwww.prijedorgrad.org

m15POZIVAJU SE SVI VLASNICI NEKRETNINA, KORISNICI PROSTORA I UČESNICI U NJEGOVOJ IZGRADNJI I UREĐENJU, ORGANI UPRAVE NADLEŽNI ZA VODOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, POLJOPRIVREDU, SAOBRAĆAJ, ENERGETIKU, TELEKOMUNIKIJE, TURIZAM,ZDRAVSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITU KULTURNO-ISTORIJSKIH I PRIRODNIH DOBARA, ORGANI UNUTRAŠNJIH POSLOVA DA UZMU UČEŠĆA U DEFINISANJU PROGRAMSKIH SMERNICA DOSTAVLJANJEM PISMENIH PRIJEDLOGA I SUGESTIJA ZA ODREĐENA PLANSKA RJEŠENJA NA ZEMLJIŠTU ILI OBJEKTIMA, ODNOSNO OBJEKTU U NJIHOVOM VLASNIŠTVU.

PISMENI PRIJEDLOZI I SUGESTIJE DOSTAVLJAJU SE PUTEM PROTOKOLA ODJELJENJU ZA PROSTORNO UREĐENJE DO 21.11.2014.GOD.

POTREBNE DODATNE INFORMACIJE U VEZI SA NAVEDENIM AKTIVNOSTIMAMOGU SE DOBITI U ODJELJENJU ZA PROSTORNO UREĐENJE(kancelarije br. 53 i 49II sprat zgrade Gradske uprave).

BLAGOVREMENIM UKLJUČENJEM U PROCES PLANIRANJA STVARATE PRETPOSTAVKE ZA USPJEŠNU REALIZACIJU VAŠIH INVESTICIONIH NAMJERA ALI I PRETPOSTAVKE ZA USPJEŠNU ZAŠTITU I RJEŠAVANJE POTREBA OD JAVNOG INTERESA NA PROSTORU OBUHVAĆENOM IZRADOM PLANOVA.

www.prijedorgrad.org