Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto

TEHNIČAR KABLOVSKIH MREŽA

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:
-SSS (smjer računarstvo i informatika ili elektronika i telekomunikacije)
-Posjedovanje vozačke dozvole

Pored navedenog, poželjna su i sljedeća znanja i osobine:
-Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
-Želja za stručnim usavršavanjem

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa kandidati mogu dostaviti na e-mail posao@elta-kabel.com ili na adresu Srpskih Velikana 6B, 79101 Prijedor, najkasnije do 20.03.2018. godine.

Prijave sa dokumentacijom se ne vraćaju.
Lokacija: Prijedor
Broj pozicija: 3