RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Finansijski problemi se polako ali sigurno nagomilavaju a vi ih ne rešavate uvereni da to treba a čini neko drugi. Ako budete…