Laboratorija umjetnosti u prirodi “Ars Kozara” protiče i ove godine u nesvakidašnjem radu odabranih umjetnika koji uz pojedinačne, realizuju i zajednički rad – imaginarni paviljon BiH na Venecijanskom bijenalu...
više »