Nansen dijalog centar (NDC) Prijedor u saradnji sa Omladinskim Centrom (OC) Ljubija u periodu od 04. do 08. avgusta 2014. godine organizovao je aktivnost „Nansen konferencija djece i mladih“...
više »