U dvorištu Ahmeta Rešidovića, stanovnika rudarske varoši Donja Ljubija kod Prijedora, posle srna, detlića, jastrebova i drugih malih i velikih životinja juče se pojavio par senica, koje je domamio...
više »