RAK (22.6.- 22.7.) CANCER
Prilično ste nesigurni da bi situacija moglda da se odvija na način na koji vi to želite. Trudite se da postignete što…