BIK ( 21.4.-21.5.) TAURUS
Nekom je bitno da vam učini po volji, posebno kada je u pitanju nov posao u domenu nekretnina jer bi nešto moglo da se…