JAVNI KONKURS Za prijem 3 (tri) sudijska pripravnika -volontera – Osnovni sud u Prijedoru

Oblast: Pravo
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 01.03.2018.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
3 (tri) sudijska pripravnika -volontera na obavljanje pripravničkog staža u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi su:
1.da je državljanin Republike Srpske ili BiH
2.da je stariji od 18.godina
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.
Posebni uslovi su:
1.diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i slijedeće dokumente:
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju
-kopiju lične karte
-potvrdu o prosjeku ocjena

Dokumenti se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji.
Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa a prije potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uvjerenje o radnoj sposobnosti a sud će dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija