Imajući u vidu da su predstojeći novogodišnji i božićni praznici period kada se može očekivati pojačana upotreba pirotehničkih sredstava i nezakonita upotreba oružja, Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da se, tokom predstojećih praznika, suzdrže od upotrebe vatrenog oružja i pirotehničkih sredstava, te upozorava na opasnost i posljedice koje mogu da prouzrokuju, kao i na zakonske odredbe sankcionisanja za nezakonitu upotrebu.

S obzirom na predstojeće praznike, kada građani zbog proslava i obilježavanja vjerskih praznika, odsustvuju iz svojih domova, što daje izvršiocima krivičnih djela mogućnost lakšeg ulaska u stambene objekte, otuđenja predmeta od vrijednosti i sticanja protivpravne imovinske koristi, a samim tim i uništavanja imovine vlasnika, apelujemo na građane da zaštite svoju ličnu imovinu, kako pokretnu tako i nepokretnu, da u odsustvu iz kuća i stanova ne ostavljaju vrijednosti i novac, te da zaduže komšije, porodicu ili prijatelje da izvrše obilazak ili čuvanje stambenih jedinica, jer na ovaj način, u saradnji sa policijom, građani mogu da doprinesu sprečavanju vršenja krivičnih djela i smanjenju stope kriminaliteta.

Policijska uprava Prijedor, takođe, apeluje na građane da se, iz bezbjednosnih razloga, prilikom učestvovanja u saobraćaju, te boravka na javnim mjestima, suzdrže od prekomjerne upotrebe alkohola, kako učešćem u saobraćaju ne bi ugrozili sebe i druge, ili se doveli u situaciju da alkohol bude uzrok sukoba ili drugih neželjenih posljedica.

PU Prijedor
Foto – ilustracija