Skupština grada Prijedora usvojila je odluku da u saradnji sa prijedorskim Vodovodom radi na projektu kojim koordinira UNDP.

U okviru ovog projekta, grad Prijedor će subvencionisati korisnike socijalne pomoći i penzionere starije od 70 godina sa najnižim penzijama, tako što će im plaćati tri kubika potrošene vode, dok će ostatak računa snositi sami.

Odluka o subvencionisanju ovih kategorija stanovništva stupa na snagu od prvog januara 2018. godine.

– Sva lica koja smtraju da ispunjavaju uslove će moći podnijeti zahtjev Centru za socijalni rad koji će dalje provesti upravni postupak iutvrditi da oni ispunjavaju te uslove. Nakon toga spiskove dostaviti AD Vodocvodu a AD Vodovod nakon toga uspostavlja saradnju sa gradom Prijedorom, objašnjava proceduru Tatjana Zdjelar, pravnica u „Vodovodu“ Prijedor.

Broj lica koja primaju novčanu pomoć je 180 dok broj penzionera koji imaju pravo na subvencije za potrošenu vodu još nije poznat.

RTRS