Načelnik Centra javne bezbjednosti Prijedor Dalibor Ivanić je povodom Dana policije organizovao prijem za gradonačelnika Prijedora i načelnike oština Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Oštra Luka i Krupa na Uni.

Prijem je organizovan povodom obilježavanja jubilarne 25. godišnjice osnivanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Prisutni su zajednički usaglasili da je stanje bezbjednosti na području Centra javne bezbjednosti Prijedor na zadovoljavajućem nivou, te da su svi parametri praćenja stanja bezbjednosti na zavidnom nivou u odnosu na prethodni period.

Ocijenjeno je da je saradnja CJB Prijedor sa jedinicima lokalne samouprave produktivna i u duhu zajedničke brige o stanju bezbjednosti na kompletnom području Prijedorske regije.

Takođe su razmatrani i planovi saradnje za naredni period koji će maksimalno doprinijeti unapređenju jako dobre saradnje i odnosa ovih institucija u zajedničkom cilju na očuvanju lične i imovinske bezbjednosti građana.

CJB Prijedor