upisna politika srednja skolaU sedam lokalnih zajednica prijedorske regije iz devetih razreda osnovnih škola ove godine izaći će 2.263 učenika koji će moći konkurisati za upis u 18 srednjih škola.

“U Prijedoru je to 738 učenika, u Gradišci 488, u Prnjavoru 369, a u Kostajnici svega 49 i to je situacija o kojoj treba najviše da razmišljamo”, izjavila je novinarima u Prijedoru načelnik Odjeljenja za srednje obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Mira Grbić.

Ona je navela da se trenutno najbrže zapošljavaju struke vezane za zdravstvo i da su za tu oblast budući srednjoškolci najviše i zainteresovani, a potom i za ekonomiju, pravo i opšte obrazovanje.

“Treba poveaćti broj učenika u opštem obrazovanju, a to je gimnazijsko obrazovanje, a najveći izazov je znati šta će biti najlakše zapošljiva zanimanja za tri ili četiri godine”, kazala je Grbić koja je danas razgovarala o upisnoj politici sa direktorima srednjih škola sa područja prijedorske regije.

Govoreći o zanimanjima za kojima tržište iskazuje stalnu potrebu, kao što su obućari, a za koja nema dovoljno zainteresovanih učenika, Grbić je rekla da je pravo izbora jedno od osnovnih prava i da Ministarstvo ne može mnogo da utiče na želje i očekivanja ni učenika ni roditelja .

“Ali škole mogu da utiču na opredjeljenja učenika organizovanjem dana otvorenih vrata, promovisanjem svojih zanimanja i svoga ambijenta i distribuisanjem informativnih brošura. Takođe, intenzivniji rad na profesionalnoj orijentaciji u osnovnim školama zavisi od više okolnosti i tome treba ubuduće razmišljati”, dodala je Grbić.

Predsjednik Aktiva direktora srednjih škola Prijedor Zdravko Kovačević rekao je da je Mašinska škola Prijedor, u kojoj je on direktor, uvela dva nova zanimanja budući da za klasičnog mašinskog tehničara nije bilo dovoljno zainteresovanih.

“Riječ je o kompjuterskom konstruisanju i o špediterima, zanimanjima za koja ima potrebe na tržištu”, naveo je Kovačević.

Sa aspekta srednjeg obrazovanja, prijedorsku regiju čine grad Prijedor i opštine Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Srbac, Gradiška i Prnjavor.

SRNA