sud bih (3)Iznoseći završnu riječ, Tužilaštvo BiH je zatražilo da se optuženi Mitar Vlasenko, Rade Vlasenko i Drago Končar proglase krivima za zločine počinjene 1992. godine na području općine Prijedor.

Tužilac Ćazim Hasanspahić je kazao da je u toku suđenja – saslušanjem svjedoka i materijalnim dokazima – dokazano da su Mitar i Rade Vlasenko te Končar, kao pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), na području opštine Prijedor počinili zločin protiv čovječnosti.

Dodao je da je jasno da su u Prijedoru mete napada bili civili bošnjačke nacionalnosti, što je za posljedicu imalo protjerivanje, ubistva i zatvaranje u logore, te da se napad na Kozarac (općina Prijedor) desio 24. maja 1992. godine.

Hasanspahić je spomenuo iskaze svjedoka Nijaza Bešića te Šefika i Ferida Mahmuljina, za koje je naveo da potvrđuju da su optuženi osobe koje su ih u maju 1992. zarobile u Kozarcu, te da ih je Dragan Končar sproveo do autobuske stanice.

sud bih (4)“Nijaz Bešić je rekao da je vidio zapaljene kuće i da su vidjeli leševe na putu. Vidio je puno sanduka od granata, da je ubijano sve što je živo (…) Nesporno je da radnje optuženih predstavljaju kontinuirane radnje u sklopu progona. Mitar Vlasenko daje jasne upute i evidentno je da Rade Vlasenko učestvuje u pljačkanju kuća”, kazao je tužilac, dodavši da je svjedok Bešić prepoznao optužene u sudnici te je davao jasne i precizne odgovore.

Govoreći o drugoj tački optužnice – po kojoj su optuženi, zajedno s grupom vojnika VRS-a, 4. juna 1992. ili približno tog dana vršili pretres kuća u Kozarcu, a zatim ubili osam civila – tužilac je naveo da iskaz zaštićenog svjedoka S-1 inkriminira optužene.

“On je direktni očevidac ovog događaja. Pojašnjava gdje se nalazio, prepoznao je optužene kao osobe s kojima se igrao i živio. S-1 detaljno opisuje događaj i sve pokazuje na karti. Optužene dobro poznaje, navodi da žive u Jarugama (…) Jasno je da su optuženi učestvovali s grupom vojnika u ubistvu ovih civila”, izjavio je tužilac.

Prema trećoj tački optužnice, Rade Vlasenko je optužen da je, krajem jula ili početkom augusta 1992. godine, naoružan došao s još jednim vojnikom u logor Trnopolje te izveo Midhata Mahmuljina i odveo ga na prinudni rad, gdje je ubijen. Tužilac je naveo da je o ovom događaju svjedočio zaštićeni svjedok S-2, koji opisuje odvođenje civila u Trnopolje, te je rekao da mu je poznato da je optuženi Rade Vlasenko došao žutim kamionom u logor i pokazivao na ljude koji će ići s njim.

Ove navode je također potvrdio i svjedok Muhamed Mahmuljin, koji se nakon izlaska iz logora raspitivao o sudbini Midhata Mahmuljina.

“Svjedoci su potvrdili da je Rade Vlasenko, upirući prstom, izveo Midhata Mahmuljina i odveo ga”, dodao je tužilac.

Završna riječ Odbrane prvooptuženog zakazana je za 27. septembar.

BIRN