RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Možete očekivati da će vam se naći pri ruci neko na koga inače računate i to s punim pravom jer ste mnoge nečim zadužili. Za mnoge poslove o kojima ste razmišljali niste tako zainteresovani kao u prethodnom periodu. Vaše ambicije su sve veće u vezi sa poslom koji bi trebalo da obavljate u javnosti.