cjbpd-dokumentaPravilnik o dopunama Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata, koji je 25. juna ove godine usvojio Savjet ministara BiH, a odnosi se na privremeno oslobađanje od plaćanja naknade za lična dokumenta za građane koji su u poplavama izgubili ili je došlo do oštećenja istih, stupiće na snagu 29.07. 2014. godine, i važiće 45 dana od dana stupanja na snagu, tačnije do 11.septembra tekuće godine.

CJB Prijedor apeluje na svoje sugrađane, koji su u poplavama izgubili lična dokumenta ili je došlo do oštećenja istih, da blagovremeno podnesu zahtjev za zamjenu ličnih dokumenata.

Da bi građanin ostvario pravo na zamjenu ovih dokumenata, potrebno je da podnese zahtjev za oslobađanje od plaćanja naknade uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Kada se utvrdi da lice ispunjava uslove predviđene Pravilnikom, donijeće se rješenje o oslobađanju od nadoknade.

Nakon što građanin dobije pravosnažno rješenje, podnosi zahtjev za zamjenu ličnog dokumenta, primjenjujući istu proceduru koja važi u slučaju gubitka važećeg dokumenta (prijavi gubitak kod policije, rješenje o poništenju dokumenta i dr.).

Ukoliko zahtjev za zamjenu podnosi građanin koji nije vlasnik poplavljenog stambenog objekta, izvršiće se provjera u elektronskim bazama podataka, kako bi se utvrdila veza između poplavljene stambene jedinice i mjesta prebivališta lica koje podnosi zahtjev.

CJB Prijedor još jednom apeluje na svoje sugrađane da izvrše zamjenu uništenih ili oštećenih ličnih dokumenta u poplavama najkasnije do 11.septembra tekuće godine.

CJB Prijedor