RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Ovo bi mogao biti za vas aktivan dan u toku kojeg se od vas očekuje da preuzmete inicijativu kada je u pitanju razrada projekta, nastavak saradnje, okupljanje tima ili saradnika. Previše popustljiv ili previše rigidan stav donosi probleme tokom prepodnevnih sati jer vas mogu nadigrati oni koji su lošiji od vas u svakom pogledu.