rtvpd-tribina-problemi boracke populacije-Naš najveći problem je zapošljavanje djece poginulih boraca. To je u ovom trenutku naš prioritet prioriteta, a predstoji nam i rješavanje stambenih pitanja za 200 članova naše organizacije – izjavila je predsjednica Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca Zdravka Karlica na javnoj tribini u Prijedoru na kojoj je razgovarano o aktuelnoj situaciji i problemima boračke populacije.

Slični skupovi će se organizovati ili su organizovani širom Republike Srpske sa namjerom da se u najširoj raspravi sagledaju i utvrde najznačajniji programski ciljevi koji stoje pred republičkom i opštinskim organizacijama porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

RTV Prijedor