virtuelniGrad Prijedor uveo je novu uslugu za građane – virtualnog matičara putem kojeg se dokumenti iz ovdašnjeg matičnog ureda šalju građanima na kućnu adresu na svim svjetskim kontinentima.

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu grada Prijedora Jasminka Murselović rekla je da se na ovaj način licima zavedenim u matične knjige u Prijedoru na vlastiti zahtjev na poštom traženu adresu šalju izvodi iz matičnih knjiga, kao i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju i o državljanstvu.

“Zahtjeve za dostavljanje dokumenata građani mogu poslati ili čvrstom ili elektronskom poštom ili popunjavanjem elektronskog obrasca na službenoj stranici grada Prijedora, uz priložen dokaz o uplati administrativne takse i poštarine i kopije ličnog dokumenta, bilo pasoša bilo lične karte”, pojasnila je Murselović.

Ona je navela da je cijena administrativne takse pojedinačnog izvoda ili uvjerenja 5 KM, a za internacionalni dokument 20 KM, dok je cijena poštarine po preporučenoj pošiljci neposrednom dostavom 3,10 KM za Federaciju BiH, a 8,50 KM za inostranstvo.

“Zahtjeve mogu podnijeti lica koje se podaci odnose, njihovi punomoćnici, članovi uže porodice, usvojitelji ili staratelji. Preporuka je da se prije uplate provjeri da li se traženi podaci vode u evidenciji matične službe grada putem brojeva telefona 052 245 147, 052 245 148 ili 052 245 149 ili putem e-mail adrese virtuelnimaticar@prijedorgrad.org “, dodala je Murselović.

Sve informacije, uputstva, obrasci, adrese i kontakti nalaze se na linku Virtuelni matičar na početnoj stranici www.prijedorgrad.org . Žiro računi grada Prijedora i uputstva za uplatu gradske administrativne takse i troškova dostave nalaze se na linku Servisne informacije na podstranici Odjeljenja za finansije grada Prijedora.

Do uvođenja virtuelnog matičara kao nove usluge u gradskoj administraciji, dokumenti iz matičnog ureda mogli su se dobiti isključivo na šalterima.

SRNA