grad prijedor-mart 2016Grad Prijedor uspješno realizuje aktivnosti u UNHCR-ovom projektu “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za sprovođenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma” u saradnji sa brojnim partnerima, a s ciljem poboljšanja položaja povratničke i raseljeničke populacije, ocjena je Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora.

Projekat sa sedam miliona evra finansira EU, a sa 1.107.500 evra UNHCR. Osim u Prijedoru, realizuje se u Bijeljini, Bosanskom Petrovcu, Derventi, Foči, Gradiški, Maglaju, Mostaru, Živinicama i Brčkom, a Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju grada Prijedora fokusirala se na djecu sa smetnjama u razvoju, kao i na stara i iznemogla lica.

U okviru projekta, koji je započeo 2014. godine i traje do kraja ove, Centru za socijalni rad Prijedor UNICEF je, kao jedan od partnera u projektu, obezbijedio nabavku tehničke opreme i kancelarijskog namještaja vrijednosti 30.000 KM, a u saradnji sa Domom zdravlja Prijedor otvorena je resursna soba koja pruža usluge rane detekcije, identifikacije i intervencije kod razvojnih poteškoća kod djece.

Desetak ustanova i organizacija potpisalo je protokol o postupanju i saradnji s ciljem unapređenja multisektoralnog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma, a UNICEF je omogućio finalizaciju i instaliranje elektronske baze podataka o marginalizovanim grupama građana.

UNDP je sa 38.000 KM sufinansirao podizanje zasada jagoda za 17 korisnika, kao i podizanje zasada malina za 15 korisnika, a u finansiranju su učestvovali i grad Prijedor, fabrika za preradu voća “Prijedorčanka” i sami korisnici.

Međunarodna organizacija za migracije /IOM/ priprema procjenu potreba za kućnom zdravstvenom njegom starijih i nemoćnih lica, analizu najčešćih zdravstvenih problema i procjenu trenutnih kapaciteta za pružanje odgovarajućih zdravstvenih usluga, te metodologiju i strategiju za jačanje i izgradnju kapaciteta za pružanje kućne zdravstvene njege za starije osobe.

Hilfsverk Austrija Internešenel učestvovao je u izgradnji i rekonstrukciji stambenih objekata, te pomoći za ekonomsku održivost za 11 korisnika, a sve u vrijednosti oko 350.000 KM.

Za bespovratnu pomoć od 20.000 KM pri kupovini mašina ili alata, uz uslov zapošljavanja dva radnika iz reda povratnika i raseljenih lica, konkurisalo je 70 malih i srednjih preduzeća, a odabrana je firma “Kromeks” iz Brezičana.

Bosanski humanitarni logistički servis dodjeljuje ugroženim porodicama grantove koji treba da omoguće stvaranje redovnog prihoda. Do sada su ovu vrstu pomoći u Prijedoru dobila 33 korisnika iz povratničke i raseljeničke populacije.

Fondacija lokalne demokratije će izgraditi ili sanirati jedan broj stambenih jedinica sa pratećom infrastrukturom, stvoriti uslove za samozapošljavanje i ostvarivanje prihoda podjelom grantova i omogućiti trening i dodatno školovanje radi zaposlenja za žene koje su žrtve rata.

Organizacija “Vaša prava BiH” osigurava efektivnu i pravovremenu pravnu pomoć za lica koja pripadaju marginalizovanim grupama i informacije o pitanjima koja se tiču povratnika, lokalne integracije, reintegracije i pomirenja.

Procjenjuje se da u Prijedoru živi više od 20.000 povratnika, oko 18.000 raseljenih lica i oko 4.000 izbjeglica, mahom iz Hrvatske.

SRNA