skupstina grada prijedoraOve srijede, 4. novembra, sa početkom u 10:00 časova, biće održana 30. sjednica Skupštine grada Prijedora.

Nakon Aktuelnog časa, na Dnevnom redu će se naći Nacrt Odluke o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2016. godinu, Nacrt Odluke o izvršenju budžeta grada Prijedora za 2016. godinu, te Prijedlog Odluke o usvajanju programa upotrebe sredstava od naknada po Zakonu o zaštiti od požara grada Prijedora za 2015. godinu.

Pažnju javnosti će izazvati i Prijedlog Odluke o imenima dijelova naseljenih mjesta na području grada Prijedora, Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor, Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor, Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor kao i Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor,

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naćiće se i Izvještaj o radu JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor za školsku 2014/2015. godinu, Izvještaj o stipendiranju učenika i studenata, finansiranju naučno istraživačkog rada i nagrađivanju nastavnika i učenika u nastavnoj 2014/2015. godini, Informacija o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora grada Prijedora u 2015. godini, Informacija o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2015. godini, Prijedlog Programa razvoja civilne zaštite grada Prijedora za period od 2016. do 2020. godine i na kraju Referati iz imovinsko – pravne oblasti.

Tekst i foto arhiva – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com