U Gradskoj upravi održan je drugi sastanak o “Dijalogu sa organizacijama civilnog društva”.

Tema drugog “Dijaloga” je usmjerena na jačanje saradnje između Grada Prijedora i organizacija civilnog društva (OCD) te zajedničko planiranje i sprovođenje projekata u cilju postizanja dugoročnih ciljeva u zajednici.

Projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija u BiH, a implementira UNDP u BiH, u saradnji sa lokalnim zajednicama.

“Danas smo ovdje konkretno sa jednim nastavkom dijaloga sa organizacijama civilnog društva. Mi smo samo inicijatori održavanja jedne redovne komunikacije između OCD-a i gradskih vlasti. Mislimo da je ta saradnja neophodna i jako bitna za svaku lokalnu zajednicu. Mi kao ReLOaD smo tu da podržimo te napore grada i lokalnih organizacija civilnog društva”, rekao je Damir Žarak, saradnik za rad sa lokalnim upravama u BiH.

Predstavnici sportskih klubova, planinarskih društava, udruženja građana, omladinskih organizacija i kulturno-umjetničkih društava ispred organizacija civilnog društva iznijeli su svoje planove.

“Danas je rasprava o tome da imamo dva poziva. Jedan je poziv Grada za Organizacije civilnog društva u vezi sa projektima, a tu je naravno i ReLOaD2 i UNDP u saradnji sa Gradom Prijedorom koji raspisuje drugi grand poziv gdje su znatno veća sredstva. Danas moramo razgovarati o tome da naše organizacije civilnog društva nemaju kapacitete da iznesu ovakve projekte. Nemaju dovoljno razvijene kapacitete da napišu i da implementiraju projekte. Tako da se nadam da ćemo danas uspostaviti određena partnerstva da bismo zajedno mogli povući što više sredstava Međunarodne zajednice u naš grad”, istakla je Murisa Marić, izvršni direktor Udruženja građana “DON”.

Iz Gradske uprave poručuju da žele otvorenu razmjenu iskustava i ideja sa organizacijama civilnog društva kako bi prevazišli izazove sa kojima se susreću.

“Današnja tema ‘Dijaloga’ je usmjerena na jačanje saradnje između grada Prijedora i organizacija civilnog društva, te zajedničko planiranje i sprovođenje projekata u cilju postizanja dugoročnih ciljeva u našoj zajednici. Veoma je važno da njegujemo kulturu dijaloga. Kako formalnog tako i neformalnog. Naš cilj iz ovog dijaloga je da predstavimo Grad i njegove dugoročne ciljeve u radu sa Organizacijama civilnog društva i segmente koje očekujemo u saradnji sa njima”, rekao je Aleksandar Milješić načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije.

Ovo je drugi u nizu sastanak o “Dijalogu” od planirana tri koji će se finalizovati ove godine.

kozarski.com