Na suđenju za zločine na području Prijedora, vještak Odbrane izjavio je da nije mogao utvrditi da je optuženi Ranko Došenović bio u Ljubijskom bataljonu.

Vještak vojne struke Radovan Ilić kazao je da je imao vojničku knjižicu optuženog, a da mu ostala dokumentacija nije bila dostupna.

“Jedini dokaz je vojnička knjižica i tu stoji da je bio u stanici javne bezbjednosti”, rekao je Ilić.

On je objasnio dužnosti pomoćnika komandanta bataljona za obavještajno-bezbjednosne poslove, poziciji na kojoj je, prema optužnici, bio Došenović.

“Zadužen je da daje prijedloge, ali ne donosi odluke”, kazao je Ilić.

Dodao je da komandanta mijenja njegov zamjenik, a u slučaju da su obojica odsutna, pretpostavljeni komandant određuje ko će komandovati bataljonom.

Na pitanja tužioca Izeta Odobašića, vještak je potvrdio da je od dokumentacije imao samo vojničku knjižicu i rješenje o kategorizaciji boraca. Ilić je kazao da se ratni raspored upisuje u jedinični karton, a da vojnička knjižica služi za identifikaciju, ali je napomenuo da se i u knjižici navodi gdje je neko angažovan.

“Tamo je navedeno da se raspoređuje u stanicu javne bezbjednosti”, rekao je Ilić.

On se složio s tužiocem da je na tom mjestu rasporeda nešto prepravljeno. Rekao je da nije vidio dokaz da je Došenović bio pomoćnik komandanta, na šta je tužilac kazao da je optuženi bio na sjednicama Kriznog štaba, po ovlaštenju komandanta Ljubijskog bataljona.

Na pitanje o obavezama u slučaju zarobljavanja 120 civila, vještak je kazao da je komandant trebalo da reguliše postupanje prema zarobljenima, a pomoćnik za bezbjednost može pratiti sprovođenje naredbe komandanta ukoliko je prisutan na licu mjesta.

Došenović je optužen sa Slobodanom Taranjcem, Miodragom Glušcem, Rankom Babićem, Zdravkom Panićem, Trivom i Milanom Vukićem, Slobodanom Kneževićem i Miloradom Obradovićem za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine.

Na ročištu je okončano ispitivanje vojnog vještaka Martina Frančeševića, koji je nalaz sačinio na zahtjev Odbrana prve trojice optuženih. Na dodatna pitanja Babićeve Odbrane, Frančešević je rekao da komandant s preuzimanjem dužnosti preuzima i odgovornost, bez obzira da li ima vojno obrazovanje.

Na pitanje braniteljice Mersihe Delić da li je Babić mogao biti pridodat komandantu zbog nedostatka vojnog obrazovanja, vještak je kazao da mu nije poznata takva situacija.

On je dodao da se u kartonu VOB 1 navodi da je Babić bio pripadnik bez, navođenja dužnosti. U drugom kartonu koji se, kako je naveo, koristi za starješine, naveden je period učešća i vojna pošta Prijedor.

“Iz ovog personalnog kartona može se vidjeti samo učešće i pripadnost, ali se ne može vidjeti na koju je dužnost postavljen”, objasnio je Frančešević.

Odbrana Taranjca u materijalne dokaze je uložila akt iz Gradskog odbora Srpske demokratske stranke (SDS) u kojem se navodi da optuženi nije bio član ove partije. Tužilac je prigovorio na nadležnost lokalnog organa da izdaje te podatke, te napomenuo da je Taranjac u izjavi naveo da je bio član SDS-a.

Suđenje se nastavlja 8. aprila.

detektor.ba