„Posljednjih godina primjetno je da potrošači nastoje da svedu korištenje vode na neki minimum. Nismo preduzeće koje forsira da građani troše vodu, a samim tim da mi povećavamo svoje prihode, nego upravo obratno. Naš cilj je da građani što manje koriste taj resurs, da bismo sačuvali izvorišta i omogućili i generacijama iza nas, da imaju pitku vodu“, rekao je Dragoslav Kabić za „Kozarski vjesnik“.

Preko dvije milijarde stanovnika naše planete nema pristup izvorištima pitke vode. Mi na ovim prostorima imamo dovoljno vode, ali kad je imamo, onda je podrazumijevamo i ne uviđamo njen značaj. Svjetski dan voda povod je da ukažemo na to neprocjenjivo bogatstvo.

– Svjetski dan voda obilježava se 22. marta. Shodno tome, i preduzeće “Vodovod” a.d. Prijedor odabralo je taj datum za Dan firme i mi već nekoliko dana pravimo promotivne aktivnosti s ciljem da ukažemo stanovništvu šta znači voda, da je ona život. U dogovoru sa osnovnim školama, učenici su posjećivali naše preduzeće i obišli sve što je važno za funkcionisanje ovog sistema: od tehničke radione, preko kontrolnog centra, odakle se vrši monitoring i upravljanje vodosnabdijevanjem, pumpanje vode do laboratorije gdje vršimo svakodnevne analize i dajemo izvještaj o kvalitetu vode.

Lijepo je to što učimo djecu i što pokušavamo da im podignemo ekološku svijest, ali da prokomentarišemo taj segment kada su odrasli u pitanju i njihov odnos prema potrošnji i čuvanju vode. Shvataju li da to nije neiscrpan resurs, iako ga mi na ovom području imamo dovoljno?

– Neka istraživanja pokazala su da su zalihe vode na teritoriji grada Prijedora otprilike dovoljne za narednih 70 godina. To su samo neka preliminarna istraživanja i nakon određenog perioda, doći će do obnavljanja podzemnih voda. Pretpostavljamo da će se zalihe vode i produžiti. U ranijem periodu, svijest građana nije bila na tolikom nivou, ali zadnjih nekoliko godina primjetno je da potrošači pokušavaju da svedu korištenje tog resursa na neki minimum. Nismo preduzeće koje forsira da građani troše vodu, a samim tim da mi povećavamo svoje prihode, nego upravo obratno. Naš cilj je da građani što manje koriste vodu, da bismo sačuvali ta izvorišta i na taj način omogućili ne samo nama nego i generacijama koje dolaze iza nas, da imaju pitku vodu. Zahvalni smo majci prirodi koja nam je omogućila da imamo takva izvorišta na našem području, a ona dolaze iz arteških bunara sa dubine od 70 do 80 litara. Ona prolaze kroz krečnjak, gdje već ima prirodni filtrat, koji omogućava čišćenje vode i mi samo nekim tretmanom i hlorisanjem omogućimo da ta voda bude ispravna za piće.

To nas dovodi do teme kvaliteta vode. Kakvu vodu pijemo?!

– PH vrijednost naše vode je velika. Kada smo vršili neke analize na osnovu komercijalnih voda koje se nalaze na tržištu, vjerujte da to nije ni blizu. Kvalitet vode koju mi koristimo i koju gradski vodovod distribuira stanovništvu, u odnosu na komercijalne vode koje se pojavljuju na tržištu, daleko je veći.

S obzirom da se obilježava Svjetski dan voda, a prijedorski “Vodovod” snabdijeva veliki broj stanovnika pitkom vodom, kada se može očekivati da će time biti obuhvaćeni i oni koji nisu prikopčani na vodovodnu mrežu?

-Gradska uprava Prijedor je, pred kraj prošle godine, sprovela anketu o tome da li su građani zadovoljni preduzećima koja vrše komunalnu djelatnost. Veliki procenat građana Prijedora koji je učestvovao u anketi, dao je dobro mišljenje o funkcionisanju prijedorskog “Vodovoda”. Čak i o cijeni koja je uvijek bolna tema kada treba da je povećate. To je udar na građane i njihove budžete, ali da bi ovakvo preduzeće funkcionisalo, iako mi naplaćujemo socijalnu, a ne ekonomsku cijenu vode, potrebno je uvijek voditi računa o tome da ta cijena bude adekvatna, da sistem koji snabdijeva građane Prijedora vodom bude u funkciji, održiv, a da pri tome ne bude velik udar na budžet građana. Mi pokrivamo oko 70 odsto teritorije grada Prijedora pitkom vodom. Postoje dijelovi grada gdje su, zadnjih par mjeseci, krenuli projekti proširenja vodovodne mreže. To su naselja Veliko Palančište, Kafanište, Orlovci, a ovih dana su započeli radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čirkin Polje. Jedini dio naselja Čirkin Polje gdje nije izvršena rekonstrukcija, a veliki su problemi, jer su dotrajale cijevi, koje su građene prije 50-60 godina. Ovih dana Grad Prijedor je raspisao tender i uveden je izvođač, počela je rekonstrukcija tog dijela vodovodne mreže u Čirkin Polju. To je zadnji dio tog naselja koji će biti rekonstruisan i onda smo uspjeli na kompletnom tom teritoriju zamijeniti vodovodne cijevi i staviti nove instalacije. Takođe očekujemo potpisivanje ugovora za dva velika projekta rekonstrukcije vodovodne mreže. To je preostali dio naselja Urije i naselja Orlovača, Donji Orlovci, Garevci, sve do Trnopolja. Riječ je o otprilike 960 domaćinstava gdje ćemo i proširiti konzumno područje. Biće obuhvaćeni i oni koji dosad nisu imali uredno vodosnabdijevanje, a koristili su samo svoje individualne izvore, da li lokalne seoske vodovode ili bunare, i oni koji su bili i ranije priključeni na vodovodnu mrežu, ali usljed dotrajalosti cjevovoda, posljednjih godina nije im se mogla distribuirati voda. Tako da ćemo tim projektom uglavnom zaokružiti užu gradsku cjelinu. Ostaje nekoliko džepova u gradu u kojima trebamo u narednom periodu vršiti rekonstrukciju, ali imamo spremnu projektnu dokumentaciju i kandidovaćemo to kod gradskih vlasti i svih relevantnih institucija koje mogu pomoći finansijski da završimo i te rekonstrukcije i onda će svo stanovništvo imati dobro i uredno vodosnabdijevanje. Postoje rubni dijelovi grada koji nemaju uredno vodosnabdijevanje, ali završetkom projekta „Crno vrelo“, dio oko Omarske i naselja Niševići, Gradina, Jelićka, Marićka i Krivaja, projekat izgradnje vodovodne mreže je završen. Ostaje samo da građani, po njihovim zahtjevima, izvrše priključenje na vodovodnu mrežu. Otprilike je planirano nekih 3.500 novih potrošača, a dosad je priključeno oko hiljadu. Nadamo se da će se i u narednom periodu nastaviti s trendom priključenja na vodovodnu mrežu, gdje se građani trebaju obratiti „Vodovodu“ da dobiju tehničko rješenje. Na osnovu tehničkog rješenja, vrši se priključak na vodovodnu mrežu. Postoji i projekat „Tomašička jezera“, koji bi trebalo da riješi vodosnabdijevanje naselja Tomašica, Busnovi, Rasavci, Ništavci, Usorci, Miljakovci, Gaćani i Pejići. To je projekat od ogromne vrijednosti, nekih 30-ak miliona maraka, da bi ta naselja dobila uredno vodosnabdijevanje. „Vodovod“ Prijedor je izradio Studiju izvodljivosti odnosno izdašnost bunara sa kojim bi trebalo da se vrši vodosnabdijevanje, i sve tehničke karakteristike su ispunjene. Postoje dovoljne količine vode na tom teritoriju gdje bismo mogli vršiti uredno vodosnabdijevanje. Sad je sve na tome da se obezbijedi novac za završetak projekta.

Šta biste poručili za kraj?

– Još jednom bih uputio apel stanovništvu grada Prijedora da koriste vodu za minimalne potrebe, da vode računa o potrošnji vode i da sve ono što se potroši, mora se izmiriti. Da biste održavali ovoliki sistem, treba redovno plaćati vodu. Prošle godine odobreno je poskupljenje vode, što je nama veoma značajno, jer sada iz vlastitih prihoda rješavamo neke probleme koji nastaju na terenu usljed dotrajalosti cjevovoda. Još jednom poruka svim građanima, čuvajmo vodu, jer voda je život!