Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu raspisalo je konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja boračkih kategorija, a u gradskom budžetu za to je u ovoj godini planairano 170.000 maraka.

Pravo na jednokratnu pomoć imaju boračke kategorije koje do sada nisu koristile sredstva iz gradskog ili republičkog budžeta, a u Odjeljenju pojašnjavaju više detalja.

“Pravo imaju svi korisnici koji se vode na evidenciji boračko invalidske zaštite koji do sada nisu koristili ovu jednokratnu pomoć. Što se tiče porodica poginulih boraca, ako su koristili sredstva Ministarstva, nemaju pravo na ovu jednokratnu pomoć, kao ni oni koji očekuju sredstva od Ministarstva. Radi se o porodicama poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije koji će programom Vlade Republike Srpske biti stambeno zbrinuti. Na jednokratnu pomoć mogu računati borci od 1. do 5. kategorije, članovi porodica poginulih boraca koji dosad nisu koristili nikakvu novčanu pomoć od grada ili Vlade Republike Srpske i nisu stambeno zbrinuti. Takođe porodice ratnih vojnih invalida, članovi umrlih ratnih vojnih invalida koji koriste invalidnine. Zatim, radi se o mladim borcima, vojnicima koji su u ratu služili redovan vojni rok i koji su neprekidno bili u jedinicama do kraja mobilizacije, sa najmanje jednim mjesecom provedenim u zoni borbenih dejstava bez obzira na kategoriju”, kaže Ranko Kolar, načelnik Odjeljenja.

U prijedorskoj Boračkoj organizaciji zahvalni su gradskoj upravi na izdvojenim sredstvima. Posebno zadovoljstvo u ovoj organizaciji izražavaju i zbog toga što ovaj put pravo na jednokratnu pomoć imaju i demobilisani borci koji su za vrijeme Odbrambeno otadžbinskog rata bili na redovnom odsluženju vojnog roka.

“Normalno je da uvijek nastojimo da sredstva budu veća i da bude obuhvaćeno što više boračkih kategorija, ali ne možemo biti nezahvalni jer kolika god da je suma, ona je dobro došla imajući u vidu da su ovo nakon 2021. godine nova sredstva planirana za pomoć boračkim kategorijama”, istakao je predsjednik ove organizacije Vojislav Kondić.

Jednokratna pomoć za adaptaciju i završetak staambenih objekata iznosiće do 2.000 maraka, a za izgradnju stambenih jedinica do 5.000 maraka. Konkurs je otvoren do 22. aprila. U Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu ističu da će sredstva biti planirana i u narednom periodu sve dok ne bude završeno stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija koje ispunjavaju predviđene uslove.

kozarski.com