U organizaciji Zavičajnog udruženja “Patrija Jelovac” u Prijedoru je prmovisana knjiga “Krvopad” novinara iz Niša Saše Dimitrijevića. Knjiga je zbirka svjedočanstava o internircima u Norvešku za vrijeme Drugog svjetskog rata, od kojih su mnogi strijeljani u njemačkim logorima smrti.

“Krvopad je jedan vodič, knjiga vodič, tragovima naših interniraca u Norveškoj, kojih još uvek ima. Mislima na žive tragove, ali u knjizi su i tragovi kojih više nema. Tome sam posvećen već duže vremena. Prvi put moj odlazak u Norvešku bio je vezan veoma privatnim razlogom, familijarnim, porodičnim. Moj ujak je kao student interniran u Norvešku i streljan. Ja sam pošao da pronaađem mjesto gdje je streljan, gdje počiva. Naravno to sam pronašao”, ističe Dimitrijević.

Zavičajno udruženje “Patrija Jelovac” djeluje od 2019. godine, a u programskim ciljevima je i očuvanje sjećanja na pretke i njihovo stradanje. Među internircima u Norvešku bilo je i dosta Krajišnika, a u Udruženju pojašnjavaju kako je došlo do saradnje sa Dimitrijevićem. “Naš član i sekretar Udruženja Mladen Prodan, koji je službovao u našoj ambasadi u Oslu u Norveškoj, upoznao se sa Sašom Dimitrijevićem tamo na tim prostorima i tako je krenula saradnja između njih dovjice. U međuvremenu Saša Dimitrijević je napisao knjigu “Krvopad” i evo imamo promociju u Prijedoru”, kaže Radenko Petrić, predsjednik Udruženja.

Kao novinar Dimitrijević je često putovao u Norvešku i razgovarao sa preživjelim internircima. Kaže da je to po mnogo čemu poserbna zemlja, u kojoj se često može čuti i konstatacija da je istorija jugoslovenskih interniraca u Norveškoj i istorija Norveške. “Bio sam u kontaktu sa bezbroj pereživelih interniraca. Prvi redovan radio program posvećen ratnom i poratnom prijateljstvu emitovao je Radio Niš. Tonsku dokumentaciju su koristili svi, i Radio Beograd i Radio Zagreb. Taj radio program zvao se “Verni Jugosloveni i Norvežani”. Ako biste vi ovog trenutka krenuli u Norvešku sa sličnim interesovanjem, ko da vas obavijesti, kuda ćete, kako ćete, e u tome je, da tako kažem, funkcija ove knjige. Prije svega želim da kažem da je knjiga napisana da bi bila dopisana”, naglasio je Dimitrijević.

Prema dostupnim istraživačkim podacima, u Norvešku je za vrijeme Drugog svjetskog internirano 4049 žitelja bivše Jugoslavije, a najviše iz Srbije. Iz tadašnje BiH internirano je 1055 zarobljenika, najviše iz Krajine i Potkozarja. Pored Prijedora, knjiga “Krvopad” novinara Saše Dimitrijevića, koja je napisana na srpskom i norveškom jeziku, biće promovisana u Banjaluci, Gradišci i Kozarskoj Dubici.

kozarski.com