Sa željom i namjerom da od zaborava otimaju junake koji su se prije više od sto godina herojski borili na Solunskom frontu, u Prijedoru je osnovano Udruženje potomaka i poštovalaca solunskih dobrovoljaca. Za predsjednika je izabran Rajko Surtov koji ističe da Udruženje trenutno broji 13 članaova i pojašnjava koliko je iz Prijedora i drugih potkozarskih opština bilo Solunaca.

“Mi ovim putem nastojimo da osvježimo tragove koji su zaboravljeni o našim solunskim dobrovoljcima. U Prvom svjetskom ratu sa ovoga područja učestvovalo je 1083 srpska solunska dobrovoljcaa. Od toga je njih 400 došlo kao dobrovoljci iz Kanade, Amerike i drugih prekomorskih zemalja. Ostali su bili iz Novog Grada, Prijedora, Kostajnice, Gradiške i ostalih opština. Poginulo ih je 77, a pretpostavka je da su ostali preživjeli. Nema puno podataka o tome i u narednom periodu pokušaćemo da saznamo nešto više o tim našim slavnim precima”, kaže Surtov.

“Udruženje potomaka i poštovalaca solunskih dobrovoljaca Prijedor njeguje najljepše i najveće tradicije srpskog naroda. Istorija je pokazala da je 20. vijek bio velika golgota srpskog naroda, koji je u 1. i 2. svjetskom ratu i u Otadžbinsikom ratu podnio velike žrtve u borbi protiv fašizma i protiv svih sila zla”, kaže Dragan Gnjatić, jedan od potomaka solunskih dobrovoljaca i predsjednik Skupštine Udruženja. “Ja kao potomak solunskih dobrovoljaca, moja baka je Srbijanka i cijela njena poorodica je praktično učestvovala u balkanskim ratovima, u Prvom i Drugom svjetskom ratu, moj otac i stric su rođeni u Nišu i Kruševcu, želim da poštujemo ona dešavanja u dva svjetska i u otadžbinskom ratu, da pomirimo sve razlike koje postoje među ljudima i među Srbima i da kroz saradnju sa osnovnim i srednjim školama, sa nastavnicima i profesorima istorije, srpskog jezika, književnosti i muzike i uopšte sa školama i muzejima osvjetlimo našu tradiciju na bolji, kvalitetniji i ljepši način”, kaže Gnjatić.

U Udruženju ističu da če učestvovati u obilježavanju važnih istorijskih datuma.

“Nastojimo da učlanimo što više potomaka solunskih dobrovoljaca, kao i njihovih poštovalaca. Učestvovaćemo u obilježavanju značajnih datuma u Republici Srpskoj. To je, prije svega, 9. januar, Dan Republike, 14. februar, Dan Prvog srpskog ustanka i Dan boraca Republike Srpske, 15. februar, Dan državnosti Republike Srbije, 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, 16. maj, Dan oslobođenja grada Prijedora, 30. maj, Dan odbrane grada Prijedora, 28. juni, Vidovdan, to je naša krsna slava. Obilježavaćemo i15. septembar, Dan proboja Solunskog fronta, 29. septembar, Dan 4. bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade, 11. novembar, Dan pobjede u Prvom svjetskom ratu i 21. novembar, Dan ulaska srpske vojske u Banjaluku”, naglašava Surtov.

Udruženje potomaka i poštovalaca solunskih dobrovoljaca Prijedor ima grb, himnu i zastavu. Još uvijek nema prostorije i riješeno finansiranje. U planu je uspostavljanje dobre saradnje sa gradskom upravom od koje očekuju podršku u budućem radu.

kozarski.com