„Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka – Filijala Prijedor objavljuje oglas za prijem u radni odnos:

–Preuzimač osiguranja sa mjestom rada u Prijedoru – dva (2) izvršioca (m/ž)

Opis posla:
-Izrađuje ponude i prima ponude za zaključenje ugovora o osiguranju;
-Vrši pregled i procjenjuje rizike u skladu sa uputstvom Direkcije za osiguranje i izrađuje izvještaj o pregledu rizika;
-Obračunava premije osiguranja, izdaje polise osiguranja i fakturiše premije;
-Stara se o obnovi osiguranja po skadenci;
-Vrši izmjene ugovora o osiguranju po zahtjevu osiguranika;
-Prati portfelj osiguranja i preduzima mjere za njegovo povećanje;
-Prima i obrađuje zahtjeve osiguranika;
-Sravnjuje stanje potraživanja i dugovanja sa osiguranikom;
-Predlaže mjere za poboljšanje prodaje osiguranja;
-Vrši naplatu osiguranja i drugih dospjelih nenaplaćenih potraživanja;

Uslovi za prijem radnika:
–Državljanstvo BiH,
–Da je stariji od 18 godina,
– SSS, VŠS, VSS, svih smjerova,
–Spremnost na timski rad,
–Organizacione sposobnosti,
–Poznavanje rada na računaru,
– Vozačka dozvola B kategorije – aktivni vozač;

Svi zainteresovani kandidati, koji ispunjavaju navedene uslove treba da dostave motivaciono pismo sa kratkom biografijom do 09.02.2024. godine na email: info@dunav.ba ili na adresu Vožda Karađorđa bb Prijedor, sa naznakom „Prijava za posao“.

Kontakt telefon za više informacija: +387 (52) 234-425

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja!