Grad Prijedor objavio je javni konkurs o davanju u zakup stambenih jedinica socijalnog stanovanja u kojima je cijena zakupnine jedna KM po metru kvadratnom.

Riječ je o dvije garsonjere u Raškovcu i jednosobnom stanu na Pećanima.

Pravo na korištenje ovih stanova po povlaštenim cijenama imaju državljani Republike Srpske i BiH ili strani državljani sa dozvolom za stalni boravak u Republici Srpskoj, koji najmanje tri godine neprekidno imaju prebivalište u Prijedoru, nemaju nepokretnosti uslovne za život i nemaju mjesečni prihod po članu domaćinstva veći od 35 odsto prosječne neto plate ostvarene u Srpskoj u prethodnoj godini.

Konkurs je objavljen na internet stranici Gradske uprave i otvoren je narednih 30 dana.

Osim toga, objavljeni su i pravilnik i izmjene pravilnika koji uređuju ovu oblast.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove.

Po isteku roka za podnošenje prijava, nadležna komisija u roku od 30 dana utvrđuje i objavljuje preliminarnu rang-listu na koju se u roku od 15 dana može uložiti prigovor.

SRNA