Gradska uprava Prijedor raspisala je danas javni poziv za dodjelu sredstava za projekte sportskih klubova i organizacija, za šta je u budžetu grada za ovu godinu obezbijeđeno dodatnih 100.000 KM.

Prednost imaju prioritetne oblasti škola sporta, sprečavanje svih oblika nasilja nad djecom u sportu, te podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenje građana sportom, posebno djece, omladine, žena i lica sa invaliditetom.

Po projektu se može dodijeliti od 1.000 KM do 10.000 KM.

Sportski klubovi i sportske organizacije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, period za realizaciju projekata je godinu dana od dodjele sredstava, a minimalno trajanje realizacije projekta je dva mjeseca.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i otvoren je 15 dana.

SRNA