“Prirodno je da imamo nelagodu, ali nakon prvog pregleda kod ginekologa, kada naše pacijentkinje shvate da pregled sam po sebi nije bolan, smatram da nema razloga za bilo kakav strah. Redovni dolasci na ginekološke preglede bi se trebali smatrati opštom kulturom, brigom o samima sebi. Jedanput godišnje je preporučeni preventivni pregled, a u slučaju potrebe, pacijentkinje se javlјaju češće”, rekla je za “Kozarski vjesnik” doktorica Milјana Stanojević Anđić, specijalista ginekologije i akušerstva u prijedorskom Domu zdravlјa.

Koji su najčešći zdravstveni razlozi zbog kojih se žene javlјaju ginekologu?

– U našu ambulantu žene najčešće dolaze zbog redovnih godišnjih ginekoloških kontrola, te trudnice radi praćenja trudnoće i devojke i žene sa poremećajima menstrualnog ciklusa.

Koliko je bitna HPV vakcina?

– Vakcinacija protiv HPV virusa je jako važna iz više razloga. Infekciju HPV virusom imamo svi barem jednom u životu. Dakle, ne dešava se “nekom drugom”, nego svima nama. Ovaj virus može dovesti do brojnih zdravstvenih problema, uklјučujući i karcinome. Najviše se govori o karcinomu grlića materice, međutim, tu su i karcinomi drugih lokalizacija (penis, anus, grlo, jednjak, usna sluznica..), ali i premaligna stanja, polne bradavice i slično. Vakcina izuzetno učinkovito smanjuje rizike od nastanka pomenutih karcinoma i premalignih stanja. Takođe, pruža potpunu zaštitu od polnih bradavica, koje su sve češće kod naših mladih pacijentkinja i njihovih partnera. Zemlјe koje su pre 15 i više godina počele organizovanu vakcinaciju protiv HPV virusa, imaju fantastične rezultate u pogledu prevencije navedenih obolјenja. Najčešće se ova vakcina pominje u kontekstu prevencije karcinoma grlića materice, što je potpuno logično, jer je to jedan od najčešćih karcinoma uopšte, a može se sprečiti ovom vakcinacijom u najvećem broju slučajeva. Ja bih još jednom naglasila da ne smemo zaboraviti druge koristi koje ova vakcina ima, i to za oba pola. Sa druge strane, vakcina protiv HPV virusa je visoko bezbedna (dato je preko 500 miliona doza, urađen je ogroman broj naučnih studija koje prate bezbednost i efekte vakcinacije). Smatra se jednom od najbezbednijih vakcina koju je čovečanstvo ikada imalo. Koristi se skoro 20 godina. U početku je bila jako skupa i zbog toga privilegija samo bogatih slojeva društva na Zapadu. Međutim, vremenom, ušla je u široku primenu, jer se pokazala jako korisnom i potpuno bezbednom. Od aprila 2022. godine je kod nas u Republici Srpskoj dostupna ova vakcina, kao preporučena, ne obavezna. Besplatna je za decu u dobi 12-15 godina, dok svi ostali vakcinu plaćaju. Sve informacije o postupku vakcinacije svoje dece, zainteresovani mogu dobiti u svom timu porodične medicine. S obzirom da svakodnevno radim sa mladim devojkama i njihovim partnerima, da sam u prilici da vidim da su posledice infekcije HPV virusom brojne i izuzetno složene, smatram da bi svaki roditelј trebao, pre svega, da se dobro informiše o ovoj vakcini i savesno donese odluku da li će vakcinisati svoje dete, tj. da bude svestan da će, ukoliko to ne uradi, imati ako ništa drugo, moralnu odgovornost u budućnosti u slučaju pojave posledica ove infekcije kod svog deteta. Vakcinacijom, u stvari, preveniramo brojne komplikacije koje nas i naše dete potencijalno čekaju kroz desetak – petnaest godina.

Savjet za trudnice?

– Trudnoća je fiziološko stanje. Trebamo slušati preporuke struke, ponašati se u skladu sa njima. Uvek kažem našim pacijentkinjama da nas pitaju za sve nedoumice ili da se informišu na proverenim izvorima informacija, nikako na forumima i društvenim mrežama, jer mogu uneti više konfuzije nego koristi.

Koliko su bitni pregledi nakon porođaja?

– Jako bitni. Po protokolu, prva planirana kontrola je 6-8 nedelјa nakon porođaja, a potom za 4-6 meseci. Naravno, u slučaju potrebe, pacijentkinje dolaze i ranije. Bitno je da žena čuva svoje zdravlјe, a u postpartalnom periodu je visok rizik za javlјanje zdravstvenih problema kod porodilјa.

Da li bi žene trebale da i nakon menopauze posjećuju ginekologa?

– Naravno. Jedanput godišnje, kao i dotad, a po potrebi i češće. Po preporukama, papa test se radi svake godine do punih 65 godina pacijentkinje, a nakon toga se radi standardni pregled i ultrazvuk. U starijoj populaciji su sasvim drugi rizici u odnosu na mlađe doba, ali oni svakako postoje i žene se trebaju javlјati na preglede.

kozarski.com