Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Web design“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Web design“.

Program obuke se sastoji od 48 časova tokom kojih će se obraditi sljedeći moduli:
1.HTML i osnove
2.CSS
3.Javascript

Nakon programa, polaznici će biti u mogućnosti da se prijave da urade ulazni test za Intern-Junior poziciju, uključujući tehnike vezane za:

izradu web stranice/responsive web stranice;
postavljanje stranice na web hosting;
funkcionisanje web-a uopšte i ostalih tehnologija;
izradu stranice na osnovu postavljenog dizajna;
izradu Javascript-a koji može dalje služiti i za back-end i mobile programiranje.
Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka je namijenjena za osobe od 17-50 godina. Ključni preduslov je posjedovanje osnovnih znanja rukovanja računarom i rada na internetu, a poželjno je da znaju raditi sa nekim od Office programa, ali ne i nužno.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Prijavni obrazac – web design 2023

Prijavni obrazac_Web design 2023

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 05.09.2023. godine do 15 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika. Razvojna agencija “PREDA” zadržava pravo poništavanja javnog poziva u slučaju nezadovoljavajućeg odziva kandidata.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

PREDA Prijedor