Devet korisnika u Prijedoru će tokom ove godine dobiti tehničku i finansijsku podršku za ugradnju solarnih sistema za lične potrebe.

Grad Prijedor objavio je rezultate javnog poziva za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema na objekte individualnog stanovanja po kojima konačnu listu čini devet, a rezervnu pet korisnika.

U slučaju da neki od prvorangiranih korisnika sa finalne rang-liste odustane, korisnici sa rezervne liste dobiće preporuku za subvenciju.

Cilj ovih aktivnosti je podstaći građane, vlasnike privatnih objekata da koriste solarne panele kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, smanjenju emisije gasova staklene bašte, borbi protiv zagađenja vazduha i energetskog siromaštva u BiH.

Projekat “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u BiH”, koji finansira Vlada Slovačke, a sprovodi UNDP u saradnji sa lokalnim zajednicama, među kojima je i grad Prijedor.

SRNA
Foto – ilustracija