U Osnovnoj školi “Dositej Obradović” održana je pokazna vježba “Evakuacija, spasavanje i postupanje u slučaju zemljotresa”.

Učenici kažu da ih zvono za uzbunu nije uplašilo, jer su znali da se radi o vježbi, ali da sada znaju kako bi postupili u slučaju zemljotresa ili neke druge elementarne nepogode.

“Kada bi stvarno bio zemljotres, pokušala bih da budem mirna i sačekala da to prođe. Otišla bih kući, ako bi me pustila učiteljica”, rekla je Elena Mejakić, učenica Osnovne škole “Dositej Obradović”.

Važno je da djeca znaju kako da postupe u slučaju elementarnih nepogoda i ovakve vježbe trebale bi biti češće, smatraju u ovoj obrazovnoj ustanovi.

“Ovo je dobra prilika da se učenici i nastavnici upoznaju sa tim, da se škola markira. Do sada nismo imali markirane izlaze. Ovo je samo jedna od prvih aktivnosti koja će se dešavati u našoj školi”, istakla je Gina Gruban, direktor Osnovne škole “Dositej Obradović”.

Savremeni način života sa sobom nosi određene rizike i zato je neophodno preduzimati preventivne mjere. Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama kaže da svaka obrazovna ustanova u Republici Srpskoj mora da donese plan zaštite i spasavanja.

“Zna se tačno šta se radi. Uzima se dnevnik, zatvaraju se prozori, djeca se drže za ruke, zna se tačno ko koristi koji izlaz”, rekao je Radovan Martić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor.

Škole u Prijedoru još nemaju uslove za izvođenje ozbiljnijih pokaznih vježbi, ali se radi na tome, tvrde u Gradskoj upravi.

“Škole do sada nisu imale izrađene akte o procjeni rizika, niti plan evakuacije učenika, pa smo u proteklom periodu radili na tome. Sve su škole donijele ove potrebne akte, s tim da su se u to aktivno uključili predstavnici vatrogasne službe i Civilne zaštite, da kao stručna lica pregledaju i razrade ove akte”, istakla je Olivera Brdar Mirković, načelnik Odjeljenja za obrazovanje.

Plan je da na jesen u prijedorskim školama bude organizovana ozbiljna pokazna vježba zaštite i spasavanja u slučaju požara, zemljotresa i drugih nepogoda.

kozarski.com