Na osnovu čl. 78. stan 1. i 160. stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16) i čl. 7. stav 2. i 43. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštitskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/17), Gradonačelnik Grada Prijedor, raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjestaa u Gradskoj upravi Grada Prijedor

I- Gradonačelnik Grada Prijedor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor na neodređeno vrijeme, i to:

– u Odjeljenju za opštu upravu:
1. stručni saradnik za pružanje informacija pravnim i fizičkim licima, 1 izvršilac,

2. stručni saradnik za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, 1 izvršilac,

-u Odjeljenju za finansije:
3. samostalni stručni saradnik za izvršenje budžeta – plaćanje, 1 izvršilac,

– u Odjeljenju za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije:
4. stručni saradnik za adminietrativno-tehničke poslove, 1 izvršilac

– u Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinskostambene poslove:
5. stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove, 1 izvršilac,

6. samostalni stručni saradnik za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta, 1 izvršilac,

7. samostalni stručni saradnik za komunalne poslove i poslove koordinacije projekata infrastrukture, 1 izvršilac,

– u Jedinici za internu reviziju:
8. interni revizor,1 izvršilac,

– u odsjeku za civilnu zaštitu:
9. samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite, 1 izvršilac,

– u Odsjeku za zajedničke poslove:
10. kafe-kuvar, 2 izvršioca.

Ostatak javnog konkursa pogledajte OVDJE