Grad Prijedor objavio je danas preliminarne rezultate javnog poziva za subvenciju troškova đačkog prevoza za drugo polugodište tekuće školske godine za 251 srednjoškolca čije mjesto prebivališta je od škole udaljeno više od četiri kilometra.

Uslove za subvenciju đačkog prevoza po posebnim kategorijama ispunila su 153 đaka, a pravo na subvenciju od 20 odsto od iznosa mjesečne karte njih 98.

Na subvenciju od 20 odsto od cijene mjesečne karte imaju pravo svi srednjoškolci koji ne ostvaruju subvenciju po drugom osnovu.

Na subvenciju od 50 odsto imaju pravo srednjoškolci koji nemaju jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida ili status civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture, kojem je jedan roditelj nezaposlen, a živi u višečlanoj porodici, kao i gdje jedan roditelj samostalno izdržava dijete.

Pravo na subvenciju od 100 odsto imaju đaci iz višečlanih porodica gdje su oba roditelja nezaposlena, učenici sa invaliditetom, korisnici prava na njegu i pomoć drugog lica i djeca iz porodica čiji je roditelj korisnik stalne novčane pomoći ili prava na pomoć i njegu drugog lica.

SRNA
Foto – ilustracija

Preliminarna lista za 20 odsto od mjesecne karte

Preliminarna lista u okviru posebnih kategorija