Novčana podrška zaposlenosti lica sa invaliditetom u Srpskoj ove godine biće veća za skoro milion maraka u odnosu na prošlu godinu. Na raspolaganju im je pet vrsta podrške Fonda za profesionalnu rehabiltaciju. Ove godine prvi put sredstva mogu dobiti i studenti iz te kategorije građana.

Mladena Stupar vlasnica je samostalnog preduzeća koje četiri godine proizvodi unikatne sapune. Od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju dobija povrat doprinosa na platu, a nedavno je dobila i sredstva za održivu zaposlnost, koja je uložila u sirovine.

– ja, kao lice sa invaliditetom, osjećam u ovom trenutku podršku Fonda, što kroz novčane stimulanse, što kroz povrat doprinosa – kaže Stuparova.

Srbačko preduzeće Borac od 2007. godine bavi se održavanjem i naplatom parkinga od početka ima podršku Fonda. Zapošljava šest ratnih vojnih invalida, među kojima je i Vaso Tragaš.

– Omogućilo mi je da idem u penziju, za tri mjeseca, a ostvario sam je radeći ovdje 16,5 godina – dodaje Tragaš.

Damjan Dragosavljević ističe da nema Fonda i tog kapitala koji je on uložio od prvog dana u njih, od osnivanja, pa do povrata doprinosa, jako bi teško i oni opstajali.

Podrška Fonda značajna je i za Organizaciju UDAS, koja okuplja žrtve mina, amputirce i članove njihovih porodica.

– To je povrat doprinosa broj 1. Imamo ekonomsku podršku, koju daje Fond, to je broj 2, očuvanje preostalih radnih mjesta, nova zapošljavanja naravno i kreiranje tih novih radnih mjesta, koji Fond isto radi zajedno sa nama – naglasio je Željko Volaš Organizacija amputiraca UDAS.

Prošle godine putem Fonda zaposleno je 46 lica sa invaliditetom, 1.200 ih dobijalo povrat doprinosa, a stotinu lica dobilo je jednokratnu pomoć za održivu zaposlenost. Za to je utrošeno oko šest miliona maraka. Budžet Fonda ove godine je blizu sedam miliona, a počinje da podržava i studente.

– Svako lice koje ima status studenta prog, drugog ili trećeg ciklusa, kome su neophodna sredstva za naučno-istraživački rad, sredstva za eventualno, prilikom studiranja da želi da pohađa određeni kurs stranih jezika ili kurs informatike, može se obratiti ЈU Fond i taj kurs će biti isfinansiran u cjelosti – istakao je Stevo Dronjak v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Republike Srpske.

Fond je prošlu godinu završio sa suficitom od 650 hiljada maraka. Ta sredstva će biti iskorištena za nova zapošljavanja i finansiranje banjalučkog Centra za profesionalnu rehabilitaciju.

RTRS