Grad Prijedor otpisao je 1,2 miliona KM nenaplativih potraživanja iz knjigovodstvene evidencije, a više od polovine ovog iznosa nastalo je u gradskom Odjeljenju za prostorno uređenje, podaci su Odjeljenja za finansije.

Za 627.325 KM potraživanja po osnovu građevinske dozvole i rente prema fizičkim i pravnim licima koja imaju upotrebnu dozvolu stečeni su uslovi za otpis po opštem roku zastarjelosti od 10 godina.

Za 90.122 KM potraživanja po osnovu urbanističke saglasnosti otpis je izvršen tamo gdje su investitori dobili rješenje o njoj, ali nisu podnijeli zahtjev za građevinsku dozvolu, te im je nakon godinu dana istekao rok važenja saglasnosti i na taj način stečen je osnov za isknjižavanje.

U vezi sa obavezama i potraživanjima koje su bile predmet kompenzacije, gdje investitor nije dostavio traženu dokumentaciju, nakon isteka roka opšte zastare od 10 godina stečeni su uslovi za otpis 357.615 KM i obaveza i potraživanja.

Kada je riječ o Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove, otpisano je 87.500 KM potraživanja od ranijih zakupaca poslovnih prostora, koji ih iz raznih razloga ne koriste, a nisu utuženi, preminuli su ili nadležno odjeljenje nije na vrijeme dostavilo obavještenje o prestanku korištenja poslovnih prostora.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica imala je 29.500 KM nenaplaćenih fakturisanih potraživanja po osnovu pruženih usluga servisiranja vatrogasnih aparata, koja nisu utužena u roku od tri godine, te su zastarjela.

Na pitanje kojih subjekata su obaveze prema gradu zastarjele, Odjeljenje za finansije odgovorilo je da te podatke ne može dostaviti.

“Poštujući Zakon o zaštiti ličnih podataka nismo u mogućnosti dostaviti konkretnije podatke, kao što su naziv firme investitora ili ime i prezime fizičkih lica na koja se otpisana potraživanja odnose”, rečeno je Srni u gradskom Odjeljenju za finansije.

Odluku o otpisu zastarjelih obaveza i potraživanja grada Prijedora po godišnjem obračunu za 2022. godinu donijela je Skupštine grada na februarskom zasjedanju.

SRNA