Grad Prijedor je opredijeljen da Ribnjak Saničani bude stavljen u funkciju i da radi na dobrobit kako zaposlenih tako i svih građana Prijedora, jer je to ribnjak koji ima tradiciju, kapacitete i resurse, rekao je za eKapiju gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.

Dodao je da su u nekoliko navrata razgovarali sa resornim ministrom o mogućnostima i načinu kupovine ribnjaka koji je u stečaju, te je i tada istaknuto da je grad zainteresovan za kupovinu ribnjaka.

– Međutim, u nedavnom razgovoru sa stečajnim upravnikom i pravobraniocem došli smo do novih određenih saznanja da je dio parcela i bazen ribnjaka u sporu zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa. Kako je gradu u interesu da ribnjak kupi kao jedinstvenu cjelinu sa svim kapacitetima i resursima, stav je da se sačeka okončanje svih spornih predmeta te da se nakon toga donese konačna odluka.

Podsjećamo, račun Saničana blokiran je još od 5. februara 2016. godine, a prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijelo je Pravobranilaštvo RS 17. jula 2020. godine. Prijedorski sud je 11. septembra iste godine pokrenuo prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Određene su i mjere radi obezbjeđenja imovine, na šta se žalio većinski vlasnik ribnjaka Saničani Radojica Ratkovac i žalba je odbijena.

Prema podacima Banjalučke berze, Ratkovac je vlasnik 52,128% akcija, a među deset najvećih akcionara je i pet fondova, dvije banke i dva fizička lica. Posljednji put je akcijama trgovano 2013. Neto gubitak u 2018. godini je iznosio 89.025 KM, da bi se u 2019. gotovo upetorostručio i iznosio 420.746 KM. U toku 2019. krug fabrike sa upravnom zgradom i ribnjak površine 43 hektara prešli su u vlasništvo Nove banke zbog neservisiranja hipotekarnog kredita i neplaćanja reprograma. Stečaj u preduzeću otvoren je 26. marta 2021. godine.

Inače, godišnji kapaciteti ribnjaka Saničani je oko 300 tona slatkovodne ribe svih kategorija i vrsta.

ba.ekapija.com
Foto – Igor Bajić/Igor Motl