Odbornici Skupštine grada Prijedora danas su jednoglasno usvojili odluku o davanju na korištenje zemljišta i sportskih i rekreativnih objekata.

Gradonačelnik Slobodan Javor rekao je da je do sada ova oblast bila regulisana ugovorima između Gradske uprave i sportskih kolektiva na dvije, tri, pet ili deset godina, gdje nisu imali svi jednak pristup “nego kako je ko s kim bio dobar”.

“Želim da budemo pravični koliko možemo, a odluka se, po potrebi, može mijenjati. Samo, ne može niko zarobiti teren”, rekao je Javor na sjednici.

On je naveo da je bilo situacija da korisnik zaključa pristup objektu, da ne održava, da ga uništava i da onemogućava korištenje djeci.

“Onima koji to rade korištenje će biti onemogućeno”, poručio je Javor, istakavši da je ovo prvi put da se ova oblast uređuje u Skupštini grada na ovakav način.

Odlukom je predviđeno da se zemljište i objekti sa pratećom infrastrukturom daju na korištenje bez naknade, nakon podnesenog zahtjeva, uz dostavu neophodne dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova.

U slučajevima da se više klubova, organizacija ili udruženja obrati sa zahtjevom za dodjelu na korišćenje istog zemljišta ili objekta izgrađenog za potrebe obavljanja sportskih aktivnosti i sadržaja, s njima se prethodno mora postići sporazum o načinu zajedničkog korištenja koji će biti sastavni dio ugovora o korištenju.

Zemljište i objekti se daju na korištenje na dvije godine, uz mogućnost produženja, a korisnik ne može vršiti promjenu namjene, pristupati uređenju nepokretnosti niti ih davati u podzakup drugima, bez saglasnosti grada.

Odbornik SNSD-a Aleksandar Milješić rekao je da je javnosti treba biti dostupne i informacije kome je šta na korištenje dato i na koji period, te ponovio da je neophodno održati tematsku sjednicu posvećenu sportu i razvoju sporta i fizičke kulture.

Samostalni odbornik Mladen Kulundžija rekao je da bi bilo dobro da sastavni dio ove odluke bude spisak sportskih objekata i terena kojima grad raspolaže.

Samostalni odbornik Zlatko Ritan rekao je da pažljivo treba urediti pitanje održavanja objekata, posebno ako ih koristi više od jednog kluba, kao i da je potrebno da grad bude na neki način uključen u kreiranje cjenovnika usluga iznajmljivanja trećim licima da bi se spriječile moguće zloupotrebe.

Samostalni odbornik Goran Predojević rekao je da je ova odluka odlična polazna osnova za dalje i da će doprinijeti da se ima što bolje stanje na terenu budući da će se na bazi nje praviti ugovori kojima će se definisati prava i obaveze.

SRNA