Tipo kotlogradnja d.o.o Prijedor
Petra Petrovića Njegoša 4a

Bravar/montažer

Opis radnog mjesta
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost (uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati će dostaviti nakon prijema), da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da su spremni za kolektivan rad i rad na terenu.

Posebni uslovi radnog mjesta
-sklonost za timski rad i rad na terenu, poželjno radno iskustvo u struci.

Kontakt osoba:
Bojan Marić – 065/585-992

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija