Odbornici Skupštine grada Prijedora donijeli su danas program rada gradskog parlamenta za ovu godinu, a većina diskusija odnosila se na inicijative za održavanje posebnih ili tematskih sjednica.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Goran Velaula rekao je da je neophodno pripremiti i održati sjednice o rudarstvu, u vezi sa problemom poplava i pitanjem zaštite životne sredine, o poljoprivredi, te o stanju u javnim preduzećima i ustanovama čiji osnivač je grad.

“Posebna sjednica potrebna je i o turizmu, jer imamo Sanu i Kozaru kao potencijale koji nisu u cijelosti iskorišteni, a potrebna je i posebna strategija razvoja turizma, budući da tu granu privrede sada imamo samo u integralnoj razvojnoj startegiji grada, iako ima prostora i potrebe za donošenje posebnog strateškog dokumenta samo za tu oblast”, naveo je Velaula na sjednici.

Samostalni odbornik Ranko Smiljanić rekao je da bi u program trebalo uvrstiti program korištenja prihoda od koncesija, jer je to zakonska obaveza lokalnih skupština, kao što je potrebno i stavku za prihode od koncesija uvrstiti u budžet.

Odbornik SNSD-a Aleksandar Milješić ukazao je na potrebu da posebne sjednice budu održane i o stanju u sportu i u kulturi, odbornica SDS-a Biljana Kovačević o boračkim pitanjima, a predsjednik Skupštine grada Igor Kneginjić iz SP-a o šumarstvu i metalskoj i konditorskoj industriji u kojima Prijedor ima i tradiciju i potencijale.

SRNA