“Bosnamontaža” a.d. Prijedor raspisuje:

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

-Diplomirani mašinski ili građevinski inženjer – 2 izvršioca

-Inženjer zaštite na radu – 1 izvršilac
(prednost državni fakultet, obavezna vozačka dozvola)

-Mašinski ili građevinski tehničar – tehnolog sa iskustvom u izradi crteža za čelične konstrukcijei u radu sa Auto Cad-om -1 izvršilac

Mašinski ili građevinski tehničar – poslovođa sa iskustvom – 1 izvršilac

-bravari /monteri sa i bez iskustva – 4 izvršioca

-CO2 zavarivač – 2 izvršioca

-Električar – 1 izvršilac

-NK radnici

Prijave na konkurs slati na e-mail adresu: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com, informacije na telefon 052/232-680 ili 234-266.

Uprava Društva